Tomtetakst

Tomtetakst handler om å vurdere verdien av en tomt, og det er viktig å ta hensyn til både plassering og størrelse på tomten. Reguleringsbestemmelser for eiendommen gir informasjon om hva og hvor mye tomten kan bebygges med.

Når man takserer en tomt, tar man ofte også hensyn til lokal infrastruktur, som sier noe om hvordan forholdene rundt tomten er organisert. Dette kan omfatte ting som om tomten ligger i et regulert område, om adkomstveien er offentlig og om det er offentlige vann- og kloakkledninger. Avstander til butikker, skoler og barnehager er også faktorer som kan påvirke verdien av en tomt.

En tomtetakst er vanligvis knyttet til ubebygde tomter for både bolig og næring, og det kan være flere ulike faktorer som påvirker verdien av tomten.

Vi hjelper deg med en korrekt tomtetakst.

Om Sveio Takst

Sveio Takst er en del av Mesterbygg Sveio AS, som eies av Kåre Høyland - en erfaren byggmester med mer enn 20 års erfaring. Mesterbygg Sveio AS er en sertifisert takstbedrift som tilbyr tjenester som eierskifterapport, skadeerstatning, tilstandsvurdering og verdivurdering av boliger. Du kan være trygg på at du vil få profesjonelle og pålitelige tjenester når du velger Mesterbygg Sveio AS og Sveio Takst for dine takseringsbehov.

Din trygghet er viktig for oss!

Adresse

Straumøyvegen 171
5554 Valevåg

Epost

Telefon

916 22 572

    Kåre Høyland er medlem av Byggmestrenes Takseringsforbund. BMTF

    Nettside laget av Geekr | © Mesterbygg Sveio AS | Her er mer om cookies - Her er vår personvernserklæring